Взято с сайта www.omul.org

Щодо дозволу введення в дію підпунктів 5.2.7.2 та 5.2.8.2 ДСТУ Б В.2.7-118-2002

(ГОСТ 27180-2001)

 

Наказ від 20 липня 2004 р. № 151

 


У зв’язку з незабезпеченістю виробників керамічної плитки приладами для проведення вимірювань точності форм керамічної плитки за ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) „Плитки керамічні. Методи випробувань”, затвердженого і введеного в дію наказом Держбуду України від 07.05.02 № 87, наказую:

1. Дозволити введення в дію підпунктів 5.2.7.2 та 5.2.8.2 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) з 1січня 2005 р.

2. Доручити Українському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституту будівельних матеріалів та виробів „НДІБМВ” (В.Сай) як базовій організації з науково-технічної діяльності за даним напрямом організувати виготовлення приладів для проведення вимірювань точності форм керамічної плитки відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) та провести повірку їх в Укрметртестстандарті в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка.

 

Голова Комітету

В. Череп


 

 

 

 

 

 

 

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №7, липень, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ”