Взято с сайта www.omul.org

 
N 6/163         Про вимоги Державного стандарту  України
від 19.03.97    "Правила виконання специфікції обладнання,
                 виробів і матеріалів" (ДСТУ БА.2.4-10-95).
==================================================================
     Вимоги  Державного  стандарту  України   "Правила   виконання
специфікації обладнання, виробів і матеріалів" (ДСТУ БА.2.4-10-95)
щодо виконання у складі робочої документації специфікації обладна-
ння, виробів і матеріалів не суперечать положенням "Порядку визна-
чення вартості будівництва, що здійснюється на території  України"
(ДБН ІY-16-95, частина  ІІ)  про  розробку  локальних ресурсних і
об'єктних ресурсних кошторисів. Призначення зазначених  документів
різне.
     Специфікація обладнання виробів і матеріалів -  це  текстовий
проектний  документ,  що  визначає  склад  обладнання,  виробів  і
матеріалів  та  призначений  для  комплектування,  підготування  та
здійснення будівництва. До специфікації не включаються окремі види
виробів і матеріалів, номенклатуру та кількість яких визначає
будівельно-монтажна організація, виходячи з чинних технологічних
та виробничих норм.
     Ресурсні кошториси, що є додатками до локальних та об'єктних
кошторисів і входять до складу кошторисної документації та ви-
пускаються в одному пакеті за програмою автоматизованого випуску
кошторисів, дають повний перелік матеріальних ресурсів (без роз-
поділу на поставку підрядника та замовника), включаючи паливно-
мастильні матеріали при експлулатації машин і механізмів із зазна-
ченням відпрацьованих машино-годин та інші дані, які необхідні
для визначення договірної ціни та вартості будівництва.
     Враховуючи зазначене, обидва нормативні документи: ДСТУ
БА.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) та ДБН ІY-16-96 (частина ІІ) не
суперечать один одному і прийняті до виконання на території
України.